o nas | oferta | kontakt | rodo  

Proponuję swoją pomoc w przygotowaniu optymalnej
oferty ubezpieczeniowej dla państwa Firmy w zakresie ubezpieczeń:

  1.Mienia:
  - od wszystkich ryzyk
  - od ognia i innych zdarzeń losowych
  - od kradzieży
  - utraty zysku w wyniku zdarzeń losowych
  - szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

 2.Odpowiedzialności cywilnej:
  - ogólnej z tytułu prowadzenia działalności
  - za produkt
  - zawodowej (w związku z wykonywaniem odpowiedniego zawodu)
  - członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego

 3.Technicznych:
  - budowlano - montażowych
  - sprzętu elektronicznego
  - maszyn i urządzeń

 4.Transportowych:
  - mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (cargo)
 
- odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego
5.Finansowych:
  - gwarancje wadialne
  - gwarancje należytego wykonania kontraktu
  - gwarancje zwrotu zaliczki
  - gwarancje celne i podatkowe
  - należności handlowych

 6.Osobowych:
  - następstw nieszczęśliwych wypadków
  - kosztów leczenia za granicą

 7.Komunikacyjnych:
  - odpowiedzialność cywilna i casco flot firmowych
  - specjalne programy dla pracowników Firmy

 8.Na życie:
  - grupowe
  - indywidualne
 9.Zdrowotnych
  - grupowe
  - indywidualne

© 2015 Kancelaria Brokerska Elp Broker   Wszelkie prawa zastrzeżone.     www.elbroker.eu