o nas | oferta | kontakt | rodo  


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016r (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ElpBroker sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach (96-100) przy ul. Pomologicznej 8/115.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

ElpBroker sp. z o.o. (Administrator) będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o jedną z poniższych podstaw prawnych:

  1. obowiązek prawny na podstawie art.6 ust.1 lit.b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy , w tym zapewnienie poprawnej jakości usług,

  2. obowiązek prawny na podstawie art.6 ust.1 lit.c) RODO – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów rachunkowości i podatkowych , przepisów obowiązujących w działalności Administratora danych w tym:

  • ustawy z dnia 21.07.2016r o nadzorze nad rynkiem finansowym

  • ustawy z dnia 22.05. 2003r o pośrednictwie ubezpieczeniowym

  • ustawy z dnia 15.12.2017r o dystrybucji ubezpieczeń

oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw.

  1. obowiązek prawny na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO – w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy (prawnie uzasadniony interes) oraz marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy .

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie zawarcia i wykonywania umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego jest dobrowolne , jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem danych . Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość podjęcia współpracy.

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do zawarcia i wykonywania umów w zakresie działalności Administratora danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być kontrahenci Administratora danych tj.: firmy ubezpieczeniowe, niezależni rzeczoznawcy majątkowi, firmy doradcze w zakresie przygotowywania ofert ubezpieczeniowych , obsługi zawartych umów oraz obsługi ewentualnych roszczeń.

Poza powyższymi , odbiorcą Pani/Pana danych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa – dane te będą przekazywane do odpowiednich organów.Przechowywanie danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa i obowiązującej umowy.

W zakresie , gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda , dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  3. wycofania zgody w zakresie , w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

© 2015 Kancelaria Brokerska Elp Broker   Wszelkie prawa zastrzeżone.     www.elbroker.eu